การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเครื่องผสมครีมที่เหมาะสม

สารที่แตกต่างกันจำนวนเท่าใดก็ต้องใช้เทคนิคการผสมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องผสมครีมมีคุณภาพเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการผลิต ในขณะที่ต้องมีตัวขับกวนที่เหมาะสม มอเตอร์ เพลา และใบพัดสำหรับการใช้งานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ถังปั่นก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของสมการ หากไม่มีถังที่ถูกต้อง กระบวนการผสมของคุณจะเบ้ ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญตามมา เครื่องผสมครีมที่ต้องการการผสมของเหลว สารแขวนลอย การกระจายตัว การละลาย การทำให้เป็นอิมัลชัน การถ่ายเทความร้อน และการใช้งานอื่นๆ คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณได้ทำการเลือกที่ถูกต้องในถังกวน

เครื่องผสมครีมชนิด ขนาด และรูปร่างของถังที่คุณใช้

ควรขึ้นอยู่กับความหนืดของสารที่คุณต้องการผสม อย่างไรก็ตาม ก็ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีอากาศติดอยู่ภายในสารผสมเป็นจำนวนมาก (เช่น ภายในสารละลาย) คุณจำเป็นต้องมีรูปร่างถังกวน ขนาด และความถี่ในการกวนที่จะปล่อยอากาศ แทนที่จะดักจับอยู่ภายใน สาร. อากาศที่มากเกินไป (หรือน้อยเกินไป) เครื่องผสมครีมอาจเป็นปัญหาได้อย่างมาก เครื่องผสมครีมและอาจทำลายทั้งชุด ข้อกังวลที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างถังกวนคือพวกเขาควรเก็บส่วนผสมของคุณไว้ในระบบกันสะเทือนก่อนที่จะถูกสูบออกเพื่อใช้ในพื้นที่อื่น

สิ่งนี้จะต้องให้เครื่องผสมครีมทำงานด้วยความเร็วที่ถูกต้องและเคลื่อนย้ายปริมาตรที่เพียงพอเพื่อให้ส่วนผสมสามารถรักษาความหนืดที่ต้องการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะแข็งตัวหรือทำให้สารเหลว ต้องมีความหนืดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในอนาคต การแข็งตัวหรือการทำให้เป็นของเหลวมากเกินไปจะทำให้กระบวนการผลิตของคุณมีปัญหา หรือแม้กระทั่งทำลายชุดงานทั้งหมด คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ผสมที่เหมาะสมติดตั้งอยู่ในถังกวนของคุณ ใบพัดขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการรักษาส่วนผสมของคุณให้อยู่ในช่วงล่าง

เครื่องผสมครีมก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน

เครื่องผสมครีมที่บางเกินไปอาจนำไปสู่การสึกหรอและการแตกหักก่อนเวลาอันควร ในขณะที่ก้านที่หนาเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน ระบบขับเคลื่อนแบบกวนก็มีความ

เครื่องผสมครีม
เครื่องผสมครีม ราคา

สำคัญ เช่นเดียวกับมอเตอร์ คุณต้องมีแรงบิดและกำลังที่เพียงพอเพื่อให้ส่วนผสมของคุณอยู่ในระบบกันสะเทือน โดยไม่ต้องกังวลว่าการใช้งานเป็นเวลานานจะทำให้มอเตอร์หรือตัวขับสึกหรอก่อนเวลาอันควร หากถังกวนและเครื่องผสมครีมที่ประกอบมาด้วยไม่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือไม่ทำงาน คุณควรพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณอย่างแน่นอน ที่นี่คุณจะต้องค้นหาบริษัทที่ใช่สำหรับงาน

ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เสนออุปกรณ์นี้เพื่อขายบริการที่เครื่องผสมครีม เครื่องสำอางอันที่จริง มักจะเป็นการดีกว่าที่จะใช้บริษัทที่ออกแบบตัวเลือกถังกวนเอง เช่นเดียวกับใบพัด เพลาใบพัด และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่ดีที่สุด และคุณจะสามารถพึ่งพาบริการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของพวกเขาได้