วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อประกัน AIA คืออะไร

วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อ คืออะไรออนไลน์ ผ่านนายหน้าโดยตรงหรือไม่ จากบริษัทประกันภัยโดยตรงหรือไม่ มีการซื้อนโยบายหลายล้านรายการในสหรัฐอเมริกาทุกปีโดยใช้ระบบการจัดส่งทั้งหมดนี้ ในความเป็นจริงบางครั้งผู้บริโภคใช้ทั้งสามวิธี เราจะให้คุณตัดสินใจว่าวิธีใดดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ออนไลน์โดยทั่วไปแล้วจะมีการโต้ตอบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการซื้อโดยตรงกับบริษัทประกัน AIA หรือนายหน้า อย่างไรก็ตามการโต้ตอบน้อยลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับข้อตกลงที่ดี คุณสามารถดูตัวเลือกของคุณได้ตามต้องการเปรียบเทียบแผนการที่คุณคิดว่าตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดและซื้อเมื่อคุณพร้อม

ประกัน AIA นโยบาย 2 หรือ 20 ข้อได้อย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลดโบรชัวร์และแอปพลิเคชันตามที่คุณต้องการและเข้าถึงตัวเลือกแผนต่างๆ มากมาย และคุณยังสามารถสร้างความเป็นไปได้ของอัตราที่แตกต่างกันหลายร้อย เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนค่าลดหย่อนและคุณสมบัตินโยบายอื่น ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถซื้อประกัน AIA กรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แม้ว่าโดยปกติแล้วจะมีคนว่างอยู่ก็ตาม แน่นอนว่าประสบการณ์และระดับความรู้ของบุคคลนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าสงสัย ท้ายที่สุดคุณต้องการทำงานกับคนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 20 ปี บางครั้งคุณไม่ทำ

การซื้อกรมธรรม์จากนายหน้าประกัน AIA สามารถทำได้หลายวิธี โบรกเกอร์มักมีเว็บไซต์แม้ว่าหลายครั้งคุณไม่สามารถสมัครเพื่อรับความคุ้มครองผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาได้ ส่วนใหญ่คุณจะพูดคุยกับนายหน้าแบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์และหรืออีเมล คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการ หากคุณทำงานกับโบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์ คุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าและเป็นกลางซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก และโบรกเกอร์ไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

โดยปกตินายหน้าสามารถช่วยเหลือ

คุณในขั้นตอนการสมัครแม้ว่าคุณจะสมัครทางออนไลน์ก็ตาม แม้ว่าเขาเธอจะไม่สามารถตอบคำถามใด ๆ ให้คุณได้ แต่นายหน้าสามารถช่วยตีความว่าข้อมูลใดที่จำเป็นและวิธีที่ดีที่สุดในการให้ข้อมูลนั้นคืออะไร หากจำเป็นต้องใช้รายงานทางการแพทย์ประวัติการขับขี่หรือเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตัวแทนนายหน้าประกัน AIA อาจผ่านขั้นตอนนี้มาหลายครั้งแล้วและสามารถช่วยคุณย่นระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลนั้นได้ การซื้อโดยตรงจากผู้รับประกันภัยยังคงเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นใช้โบรกเกอร์และเว็บไซต์เนื่องจากพวกเขาตระหนักดีว่าอัตราเกือบ

จะเท่ากันตลอดเวลาไม่ว่าจะซื้อความคุ้มครองจากที่ใดก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการประกัน AIA บางรายอาจเรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่ำกว่าหากคุณซื้อผ่านพวกเขาโดยตรงข้อร้องเรียนทั่วไปของผู้บริโภคคือคุณมักจะไม่ค่อยสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบริษัทที่คุณซื้อโดยตรง กล่าวคือโดยทั่วไปเมื่อคุณติดต่อผู้ให้บริการคุณมักจะคุยกับคนอื่นในแต่ละครั้ง การหมุนเวียนระหว่างตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าอาจสูงและคุณมีแนวโน้มที่จะรอคำตอบสำหรับคำถามของคุณ