ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสีย

 

แม้ว่าโศกนาฏกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไม่กี่เรื่องจะอยู่ในระดับของเหตุการณ์ แต่ก็เป็นตัวอย่างล่าสุดของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมพบกับสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่ดี ปัญหาน้อยส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ง่ายกว่าปัญหาทางนิเวศวิทยา ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบบำบัดน้ำเสียของคุณไม่เพียงแค่ทำงานได้เท่านั้นแต่ต้องมีคุณภาพดี

น้ำเสียเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากมีความสำคัญ

ต่อการดำรงอยู่และอารยธรรมของเรา ปัจจุบันวิทยาศาสตร์รู้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้ที่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำ มนุษยชาติจะดำรงอยู่ได้ไม่นาน ทั้งในฐานะสปีชีส์และในลักษณะที่เป็นระเบียบของอารยธรรมของเรา หากจู่ๆ ก็เกิดการขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างร้ายแรง มันไปโดยไม่บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่งน้ำหลักควรมีโรงบำบัดน้ำที่สามารถจัดการกับของเสียที่เป็นของเหลวได้ เป็นเรื่องง่ายที่จะพาดหัวข่าวภาคค่ำหากของเสียของคุณปนเปื้อนแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแม้แต่ลำธารที่อยู่ใกล้เคียง อาจเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม

หากแหล่งน้ำกล่าวว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แหล่งตกปลาขนาดใหญ่ หรือชั้นหินอุ้มน้ำที่ส่งน้ำไปยังเมืองใกล้เคียง แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำหลัก คุณก็ไม่ควรละเลยที่จะทำให้แน่ใจว่าน้ำเสียของคุณผ่านกฎระเบียบ น้ำเสียที่ได้รับการจัดการอย่างไม่เหมาะสมสามารถปนเปื้อนบริเวณโดยรอบได้ง่าย หากคุณเพียงฆ่าสัตว์พื้นเมืองและพืชพันธุ์ คุณก็จะเลิกราได้ง่าย ในกรณีที่ของเสียของคุณปนเปื้อนตารางน้ำ คุณอาจต้องการใช้จ่ายเงินมากขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับการทำความสะอาดน้ำ

การบำบัดน้ำเสียไม่ใช่แค่การส่งของเสียของคุณผ่านตัวกรอง

สารเคมีสำหรับกรองแล้วปล่อยทิ้งไว้ที่นั้น ไม่เว้นแต่คุณต้องการให้กลุ่มสิ่งแวดล้อมและนักการเมืองเริ่มรั้วประตูโรงงานของคุณ ความกังวลหลักประการหนึ่งเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียคือคำถามว่าน้ำสะอาดเพียงใดหลังการบำบัด ของเสียจากอุตสาหกรรมโดยทั่วไปสามารถปนเปื้อนน้ำในทางเคมี ชีวภาพ และทางกายภาพ โรงงานหรือกระบวนการบำบัดน้ำของคุณต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนให้เพียงพอ แล้วมีกลิ่น ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เป็นของเหลวมักจะมีกลิ่นที่น่ารังเกียจ และการจัดการอย่างเหมาะสมกับสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย

นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากกระบวนการบำบัดที่ต้องกังวล ความกังวลหลักประการหนึ่งที่นี่คือกากตะกอนที่เหลือ การสะสมนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติและกำจัดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กากตะกอนอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าน้ำเสียเดิมมาก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บำบัดและกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง นี่คือเหตุผลที่โรงงานและกระบวนการบำบัดน้ำของคุณต้องอยู่ในระดับสูง ควรทำหน้าที่ทำความสะอาดน้ำเสียและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสามารถกำจัดผลพลอยได้